Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Onze groepen

Alle leerlingen van Bleyburgh worden op basis van hun leeftijd en hun (ondersteunings)behoefte ingedeeld in een van onze groepen.

techniekt

Groepen en uitstroom

Onze leerlingen worden zoveel mogelijk gegroepeerd naar leeftijd en uitstroombestemming. Voor sommige groepen kan dit betekenen, vanwege het feit dat VSO Bleyburgh een kleine school is, dat er meerdere uitstroombestemming bij elkaar zitten. De groepen zien er dan als volgt uit:

Uitstroom arbeid/beschut werk

Het streven bij de uitstroom is dat de leerling kan werken in een baan op de (beschermde) arbeidsmarkt of op een beschutte werkplek. Het betreft jongeren die geen startkwalificaties kunnen halen en niet doorstromen naar vervolgonderwijs.

Uitstroom dagbesteding

Leerlingen worden opgeleid om zich zo goed mogelijk te redden op verschillende gebieden. We brengen in kaart wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn zodat hij weet waar hij met de juiste ondersteuning toe in staat is.

Leerlingen die uitstromen naar vormen van dagbesteding krijgen zoveel mogelijk vaardigheden aangeleerd om een zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.