Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Missie en visie

We streven ernaar dat onze leerlingen zich naar eigen aard én mogelijkheden kunnen ontwikkelen tot zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk functionerende personen binnen de samenleving. 

legosorteren
zedemobl
Theorie én praktijk

Wij bieden onderwijs en zorg aan onze leerlingen, zodat elke leerling op een veilige manier een passende plek vindt.

Onze leerlingen leren door te doen. Met het aanbieden van zowel theorie- als praktijkgericht onderwijs bereiden we onze leerlingen voor op een plek in de maatschappij. We doen dit door het bieden van een heldere opbouw in onze organisatie gedurende leerjaar 1 t/m 6. Ook bieden we een breed programma aan in de domeinen wonen/vrije tijd, werken en burgerschap.

Het aangaan van een goede relatie met de leerlingen zorgt ervoor dat zij zich competent voelen en de school als volwaardige burger kunnen verlaten.

We leren onze leerlingen om alles zoveel mogelijk zelf te doen (autonomie), want onze slogan is niet voor niets: 'Zo zelfstandig als ik kan de wereld in'.

Onze identiteit

Wij zijn een school met een algemeen bijzondere grondslag. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar, elkaars meningen en overtuigingen. We zijn er trots op dat ouders ons vertellen dat de school een warme en veilige plek is voor hun kind en dat ze zich gehoord en gesteund voelen bij de opvoeding van hun kind met een beperking.

In ons onderwijs besteden we aandacht aan de theorie en laten we zien en ervaren hoe deze toe te passen in de praktijk. Er is ook aandacht voor het zinvol invullen van de vrije tijd. We kijken goed naar de manier waarop de leerlingen leren en welke onderwijs- en begeleidingsbehoefte ze hebben. We stemmen de organisatie binnen de klas en de begeleiding van de leerlingen hier op af. Zo zorgen we dat de leerlingen zich veilig voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen. We stimuleren hen om nieuwe dingen te leren.