Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ouders en de school

We hechten veel waarde aan een nauwe samenwerking met ouders. Een goede afstemming tussen ouders en school komt onze leerlingen ten goede. We onderhouden op verschillende manieren contact met ouders.

techniekzagen

Samenwerking met ouders

We organiseren twee keer per jaar oudergesprekken, waarin de ontwikkeling van de leerling met ouders wordt besproken. Hierin koppelen we de evaluatie van het OPP aan u terug. Het is altijd mogelijk om te mailen en buiten schooltijd te bellen met leerkrachten en/of andere medewerkers.

Via Parro wordt regelmatig informatie gegeven over verschillende dingen. Deze informatie is veelal groepsgebonden, maar wordt er ook informatie gedeeld over studiedagen, activiteiten of ontwikkelingen op onze school. Het ouderportaal Parro is gekoppeld aan Parnassys.

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en is een verplicht orgaan. De ouders in de MR zijn namens alle ouders de gesprekspartner van de directie. Ze geven advies aan de schooldirecteur en kunnen in- of tegenstemmen op onderdelen van het schoolbeleid. Ouders die graag meedenken en betrokken willen zijn bij het beleid van de school kunnen deelnemen aan de MR. Neemt u hiervoor contact op met de voorzitter.

Activiteitencommissie

Er is een activiteitencommissie op Bleyburgh. Hierin zitten ouders die het leuk vinden om te helpen op school en om activiteiten te organiseren. Zij helpen bijvoorbeeld met het organiseren tijdens het eindfeest, een Fancy fair en eventuele activiteiten met Sint, Kerst en Pasen. 

De activiteitencommissie kan uw hulp altijd goed gebruiken. Als u mee wilt helpen kunt u een mail sturen naar de administratie van Bleyburgh VSO.