Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ons onderwijs

We besteden in ons onderwijs binnen verschillende leergebieden aandacht aan de theorie en laten leerlingen zien en ervaren hoe ze dit kunnen toepassen in de praktijk. Het accent van leren ligt op een brede ontwikkeling. De aandacht wordt gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, sociale- communicatieve en emotionele vaardigheden.

zedemowerkendrie
winkel

Theorie én praktijk

Ons onderwijs in ingericht in drie verschillende fasen. In alle fases van ons onderwijs wordt er zowel praktijkgericht als cognitief gericht gewerkt. 

Onderbouw

In de onderbouw (leerjaar 1 & 2; fase 1) wordt er gewerkt aan de huiselijke redzaamheid. Leerlingen leren voornamelijk in en om de school. 

Middenbouw

In de middenbouw (leerjaar 3 & 4; fase 2) wordt er verder gebouwd aan de huiselijke redzaamheid en gaan we ons daarnaast meer richten op de taakgerichte redzaamheid. Dat houdt in dat leerlingen in en om de school werken, maar ook verder van de school af. Het Leren Op Locatie (LOL) en het zelfstandig stage lopen worden in deze fase opgepakt. Het accent komt in deze fase meer te liggen op praktijkgericht onderwijs. De theorievakken staan in fase 2 meer in dienst van de ontwikkeling tot werknemer aan de arbeidsmarkt of dagbesteding.  

Bovenbouw

In de bovenbouw (leerjaar 5 & 6; fase 3) worden de werknemersvaardigheden en sociale redzaamheid verder vergroot, met als doel dat onze leerlingen zo zelfstandig als mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.  Tijdens alle jaren op VSO Bleyburgh wordt er constant gewerkt aan de persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling.